စက်ယန္တရားငှားရမ်းခြင်းအတွက် ချေးငွေဝန်ဆောင်မှု

စက်ယန္တရားများကိုငှားရမ်းရန်အတွက် ချေးငွေရယူခြင်းဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းအတွက် အမှန်တကယ်အသုံးပြုရန် လိုအပ်နေသည့် ယန္တရားများအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲကို ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောလုပ်ငန်းပမာဏကိုလုပ်ကိုင်ရန်နှင့် ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောစက်ကိရိယာများသုံးစွဲရန် လိုအပ်ပါက သင်၏လက်ရှိစက်ယန္တရားများကိုရောင်းချ၍ ဝယ်စရာမလိုပဲ ငှားရမ်းခြင်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

 • ကနဉီးပေးသွင်းငွေ– ၂၀ %
 • ချေးငွေပမာဏ - ၈၀%
 • အတိုးနှုန်း - တစ်နှစ်လျှင် ၁၈% (EMI Method)
 • ချေးငွေသက်တမ်း - ၂နှစ် (အများဆုံး)

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

 1. ယန္တရားနှင့် ပတ်သတ်သော စာရွက်စာတမ်းများ
 2. လျှောက်ထားသူ ဓါတ်ပုံ(၁ပုံ)
 3. မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ
 4. အိမ်ထောင်စုစာရင်း/ ယာယီအိမ်ထောင်စုစာရင်း မိတ္တူ
 5. နေအိမ်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထား/ အိမ်ငှားဖြစ်ပါက အိမ်ငှားစာချုပ် မိတ္တူ
 6. ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ (နေထိုင်ကြောင်း) မူရင်း
 7. ဝင်ငွေအထောက်အထား မူရင်း ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ငန်းလိုင်စင် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစာချုပ် သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုလိုင်စင် မိတ္တူ