အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းချေးငွေ

အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းချေးငွေများသည် အသေးစားအလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (SME) ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းကို လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန် အရင်းအနှီးချေးငွေအဖြစ် သာမက လုပ်ငန်း၏ရေရှည်လိုအပ်ချက်များအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

 • ချေးငွေပမာ- အပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ် ထားရှိသောပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးပေါ်တွင်မူတည်သည်။
 • အတိုးနှုန်း - တစ်နှစ်လျှင် ၁၈%မှ ၄၈%
 • ချေးငွေသက်တမ်း - အနည်းဆုံး ၃လ မှ အများဆုံး ၁ နှစ်
 • ဝန်ဆောင်ခ - ချေးငွေပမာဏ၏ ၁%

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

 1. အာမခံပစ္စည်း၏ အရောင်းအဝယ်စာချုပ်၊ မြေရှင်၏ ထောက်ခံချက်၊ အာမခံပစ္စည်း၏ ဓါတ်ပုံ (ရှေ့၊ နောက်၊ ဘေး ဘယ်၊ ညာ၊ အတွင်း)၊ အခြားဆက်စပ်စာရွက်စာတမ်းများ
 2. လျှောက်ထားသူ ဓါတ်ပုံ(၁ပုံ)
 3. မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ
 4. အိမ်ထောင်စုစာရင်း မိတ္တူ
 5. နေအိမ်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထား
 6. ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ (နေထိုင်ကြောင်း) မူရင်း
 7. ဝင်ငွေအထောက်အထား မူရင်း - ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ငန်းလိုင်စင် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစာချုပ် သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုလိုင်စင် မိတ္တူ